השליטה על החשבון
בידיים שלכם

לכל הפעולות באפליקציה

כל הפעולות עכשיו באפליקציה

  • פתיחת בירור לצפייה בפירוט העסקאות ופתיחת בירור עסקה

  • פרעון עסקאות הקדמת התשלום עבור עסקאות עתידיות

  • ביטול או חסימת כרטיס דיווח מהיר וחסימה מיידית של כרטיס שאבד או נגנב

  • צפייה בקוד הסודי קבלת הקוד הסודי בדיגיטל או בחירת קוד חדש

  • הוראות קבע צפייה וביצוע פעולות בהוראות קבע בכרטיס

  • פירוט עסקאות צפייה בפירוט עסקאות

  • עדכון פרטים אישיים עדכון כתובת, מספר טלפון, מייל